Nyemission 2021

Publicerat 3:e januari 2021

Teckningssedel med företrädesrätt

nedladdning

Publicerat 3:e januari 2021

Teckningssedel utan företrädesrätt

nedladdning

Publicerat 3:e januari 2021

Företagspresentation, oktober 2020

nedladdning

Publicerat 3:e januari 2021

Företrädesemission: Villkor och anvisningar

nedladdning

Nyemission 2016

Publicerat 9:e mars 2016

Anmälan för teckning utan stöd av teckningsrätter

nedladdning

Publicerat 9:e mars 2016

Prospekt

nedladdning

Publicerat 9:e mars 2016

Anmälningssedel

nedladdning

Nyemission 2015

Publicerat 13:e april 2015

Anmälningssedel

nedladdning

Publicerat 13:e april 2015

Investeringsmemorandum

nedladdning

Publicerat 13:e april 2015

Investment teaser

nedladdning

Publicerat 22:e april 2015

Årsredovisning 2014

nedladdning

Publicerat 22:e april 2015

Årsredovisning 2013

nedladdning

Bolagsbeskrivning

Publicerat 27:e maj 2015

Bolagsbeskrivning

nedladdning

Keep informed with our investor information

Subscribe to our investor information