Latest News

June 12th, 2024

Kardium säkrar ny finansiering om 104 miljoner USD för att stödja marknadslansering (r)

Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS™-ytan på sin Globe®-kateter för behandling av hjärtarytmi – meddelade under gårdagen att man säkrat ytterligare finansering om 104 miljoner USD från existerande och nya...
May 31st, 2024

Kardium visar positiva resultat i 1-årsuppföljningen av PULSE-EU (r)

Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS™-ytan på sin Globe®-kateter för behandling av hjärtarytmi – redovisade den gångna helgen resultat från 1-årsuppföljningen av PULSE-EU-studien på  den vetenskapliga konferensen...
May 15th, 2024

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

Idag den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman...
May 14th, 2024

Kardium visar på utökat kliniskt användningsområde för sin CHS™-coatade Globe-kateter (r)

Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS™-ytan på sin Globe-kateter för behandling av hjärtarytmi – meddelar att bolaget med sitt Globe-system framgångsrikt behandlat patienter som lider av arytmi i höger förmak, så...
April 30th, 2024

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2024 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2024. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad...
April 30th, 2024

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2024 (r)

Pressmeddelande                         Corline Biomedical AB 556417-0743 2024-04-30   Corline Biomedical AB...
April 23rd, 2024

Corline Biomedical publicerar årsredovisning för 2023 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2023, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen kontaktaHenrik Nittmar, VDTelefon: +46...
April 16th, 2024

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL) (r)

  Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare...
April 03rd, 2024

Kardium har färdigställt patientrekryteringen inför ansökan om marknadsgodkännande (r)

Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS™-ytan på sin Globe-kateter för behandling av hjärtarytmi – meddelar idag att man färdigställt patientrekryteringen i den registreringsgrundande...
April 02nd, 2024

Kardium har färdigställt patientrekryteringen inför ansökan om marknadsgodkännande (r)

Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS™-ytan på sin Globe-kateter för behandling av hjärtarytmi – meddelar idag att man färdigställt patientrekryteringen i den registreringsgrundande studien PULSE-IDE. Data från studien,...
February 27th, 2024

Draper vill förbättra ECMO-behandling med CHS™-coatad produkt (r)

Draper (The Charles Stark Draper Laboratory Inc.) meddelar att man ingått i partnerskap med US Department of Health and Human Services för att utveckla en innovativ produkt för behandling av akut andnödssyndrom (Acute Respiratory Distress...
February 23rd, 2024

Corline Biomedical uppmärksammas i Privata affärer (r)

Corline omnämns av affärstidningen Privata Affärer (Feb 2024) som ett av 3 bolag som är värda att som investerare 'titta närmare på'. Särskilt fokus ligger på att Corline redan i utvecklingsfasen har lönsam försäljning, men framförallt...
February 14th, 2024

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2023 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på...
December 14th, 2023

Imperative Care rapporterar framgångsrik start av kliniska försök med CHS™-coatad produkt (r)

  Corline Biomedical AB (”Corline”) har ett licens- och leveransavtal med det amerikanska strokevårdsbolaget Imperative Care. Imperative Care meddelar idag att man inlett kliniska försök med sitt...
November 10th, 2023

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som...
September 06th, 2023

12-månadersuppföljning stödjer säkerhet och indikerar positiv behandlingseffekt av Renaparin® (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar härmed resultat efter uppföljning i 12 månader av behandlade patienter i RENAPAIR 01 samt vid jämförelse med transplanterade parnjurar. I september 2022 publicerades resultat från fas...
August 29th, 2023

Corline Biomedical AB: Erhåller BfArM-godkännande att starta fas 2-studie (r)

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Tysklands hälsovårdsmyndighet BfArM godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02 i enlighet med den ansökan Bolaget inlämnat. RENAPAIR 02 avser utvärdera effekten av...
August 24th, 2023

Rättelse: Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023 (r)

I tidigare pressmeddelande meddelades felaktig avtalslängd vid referens till viktiga händelser under perioden. Nedan följer rättelse av tidigare pressemeddelande i sin helhet. Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed...
August 24th, 2023

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad...
August 21st, 2023

Corline Biomedical AB: CHS™-kund i Europa stärker finansieringen (r)

Corline tecknade i februari 2023 ett utvecklings- och samarbetsavtal med en europeisk leverantör av kärlgrafter för bypassoperationer som används vid kirurgi för patienter med hjärtinfarkt. Bolaget meddelar nu att man stärkt finansieringen...
August 18th, 2023

Corline Biomedical AB: Potentiell kund i USA upphör med sin verksamhet  (r)

Corline tecknade under 2021 Term Sheet med ett mindre Kalifornien-baserat bolag för CHS™-modifiering av implantat som utvecklas för behandling av venös insufficiens. Den framtida potentialen uppgavs till 50 MSEK i årlig intäkt. Corline har nu...
June 02nd, 2023

Corline Biomedical AB: Kardium behandlar första USA-patienterna i registreringsgrundande studie med CHS™-coatad kateter (r)

Corlines kund Kardium meddelar att de första USA-baserade patienterna erhållit behandling med bolagets Globe®-kateter mot hjärtarytmi. Ingreppet utgör också första gången som Corline CHS™-yta används kliniskt i USA. Patienterna...
May 04th, 2023

Rättelse av pressmeddelande: Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential (r)

Det pressmeddelande som skickades ut 04/05/2023 07:21 saknade hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Hänvisningen är tillagd i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet. ...
May 04th, 2023

Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) har ingått avtal med det Kalifornienbaserade bolaget Imperative Care som är verksamt inom strokevård. Avtalet avser licensrättigheter till Corlines teknologi och leverans av produkter coatade med Corlines...
May 03rd, 2023

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

Idag den 3 maj 2023 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultatBolagsstämman fastställde resultat- och...
April 28th, 2023

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2023 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad...
April 12th, 2023

Corline Biomedical publicerar årsredovisning för 2022 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2022, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen kontaktaHenrik Nittmar, VDTelefon:...
April 04th, 2023

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL) (r)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2023 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i...
March 16th, 2023

Corline Biomedical AB: Kardium inleder registreringsgrundande studie med CHS™-coatad kateter (r)

Corlines kund Kardium meddelar att den första patienten i PULSAR IDE-studien har behandlats med lyckat resultat. PULSAR IDE kommer att ligga till grund för registrering och kommersialisering av Kardiums Globe® PF‑system för behandling av...
February 27th, 2023

Corline Biomedical förlänger distributionsavtal med agent i USA för medicinteknik (r)

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har avtalat om att förlänga det existerande distributionsavtalet med sin agent JNT Technologies Inc. gällande distribution av Corlines yta för medicintekniska applikationer, CHS™ på...
February 24th, 2023

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2022 (r)

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2022Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av...
February 17th, 2023

Corline Biomedical AB: Tecknar samarbetsavtal för CHS™-coatning av bypassgraft med ambition att starta kliniska studier 2023 (r)

Corline har tecknat ett utvecklings- och samarbetsavtal med en europeisk leverantör av kärlgrafter för bypassoperationer som används vid kirurgi för patienter med hjärtinfarkt. Avtalet reglerar parternas gemensamma målbild,...
February 09th, 2023

Corline Biomedical AB: Kardium-data visar att CHS™-coatad kateter har bättre säkerhetsprofil än konkurrerande alternativ (r)

Under ’AF Symposium 2023’ som hölls den gångna helgen i Boston, USA, redogjorde Thomas Deneke, MD PhD, för data som visar att Kardiums Globe-kateter har en bättre säkerhetsprofil än konkurrenternas alternativ. Dessutom visade Petr Neuzil,...
January 23rd, 2023

Corline Biomedical AB: Lämnar in ny ansökan till EMA om klinisk prövning fas 2 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har erhållit besked om avslag från EMA:s behandlande myndighet, tyska BfArM, angående bolagets ansökan om klinisk prövning fas 2 i Tyskland och Österrike av Renaparin i samband med...
November 25th, 2022

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till september 2022 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som...
November 22nd, 2022

Rättelse av pressmeddelande: Corline Biomedical AB erhåller godkännande att starta fas 2 i Storbritannien (r)

Det pressmeddelande som skickades ut 2022-11-22 22:29 CET saknade hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Hänvisningen är tillagd i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet. ...
November 22nd, 2022

Corline Biomedical AB: Erhåller godkännande att starta fas 2 i Storbritannien (r)

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Storbritanniens hälsovårdsmyndighet MHRA godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02 i enlighet med den ansökan som Bolaget inlämnat. RENAPAIR 02 avser utvärdera...
September 23rd, 2022

Corline Biomedical AB: CHS™ på BIOMEDevice i Boston 28-29 september

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) kommer att delta som utställare på BIOMEDevice i Boston, USA i nästa vecka. Målet är att öka kännedomen om CHS™ och knyta nya...
September 20th, 2022

Corline Biomedical AB: Kliniska data från Renapair 01 publiceras i Transplantation Direct

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att den vetenskapliga tidskriften Transplantation Direct kommer att publicera resultat från studien RENAPAIR-01, där Renaparin för första gången prövats kliniskt. Slutsatsen i...
August 25th, 2022

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2022 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad...
August 11th, 2022

Corline Biomedical AB:Tilläggsavtal med Kardium säkrar finansieringen under utvecklingsfasen (r)

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) och Kardium har kommit överens om ett tilläggsavtal till det befintliga licens- och leveransavtal bolagen tecknade i september 2020. Kardium förbinder sig nu att göra kvartalsvisa...
June 17th, 2022

Corline Biomedical AB: Europeiska patentmyndigheten avser godkänna ytterligare Renaparin-patent  (r)

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har i ett så kallat Intent to Grant -brev fått besked från det europeiska patentmyndigheten, European Patent Office (”UPO”), att man avser bevilja bolagets patentansökan P9346EP1....
June 13th, 2022

Corline Biomedical AB tecknar avtal med CRO-leverantör för fas 2-studie inom njurtransplantation och adderar leverantör av läkemedelssubstans (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) har idag signerat avtal med norska bolaget Smerud, en s.k. clinical research organization (CRO), för leverans av bolagets studie RENAPAIR 02. Corline räknar med att kunna initiera de första...
May 18th, 2022

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

Idag den 18 maj 2022 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultatBolagsstämman fastställde resultat- och...
May 13th, 2022

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2022 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad...
May 09th, 2022

Corline Biomedical AB presenterar på Naventus Healthcare Summit i Stockholm den 10 maj

Corline Biomedical kommer presentera på Naventus Healthcare Summit den 10 maj 2022 på Grand Hôtel. Evenemanget arrangeras av Naventus tillsammans med Setterwalls, Deloitte, Nordnet och Nasdaq.  För mer information och...
April 27th, 2022

Corline Biomedical AB publicerar årsredovisning för 2021 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2021, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen kontaktaHenrik Nittmar, VDTelefon: +46...
April 19th, 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL (PUBL) (r)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022. Med anledning av den fortsatta situationen med Covid-19 och förlängningen av...
February 23rd, 2022

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2021 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på...
December 16th, 2021

Corline Biomedical AB: Kardium rapporterar om första behandlade patient i klinisk studie i Tjeckien

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) meddelade tidigare att bolagets licenspartner Kardium har erhållit godkännande för kliniska försök med en CHS™-coatad version av Globe-systemet i Kanada och Tjeckien. Nu rapporterar...
December 16th, 2021

Corline Biomedical AB: Samarbetspartner i kliniska försök med CHS™-coatade produkter i både Nordamerika och Europa (r)

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har sedan i september 2020 ett licens- och leveransavtal med det Vancouver-baserade bolaget Kardium Inc (Kardium) som har utvecklat produkten Globe® Mapping and Ablation System för...
November 25th, 2021

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2021 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september och tredje kvartalet 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines...
October 15th, 2021

Corline Biomedical AB: Imperative Care tecknar avtal om produktleveranser för 7,5 MSEK (r)

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) och Imperative Care Inc (ICI) har sedan tidigare ingått avtal omfattande produktleveranser samt teknisk och regulatorisk support. Nu förlängs dessa avtal samtidigt som ICI väljer att...
September 30th, 2021

Corline Biomedical AB: Uppdatering av affärsverksamhet och utvecklingsprojekt (r)

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) kommer att hålla bolagspresentation kl 10.55 den 30 september 2021 på Erik Penser Bank och kommer där att uppdatera investerare om status i bolagets affärsverksamhet och centrala...
August 25th, 2021

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2021 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad...
August 02nd, 2021

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende ytterligare en medicinteknisk applikation i USA (r)

  Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för...
July 15th, 2021

Imperative Care annonserar finansiering om 260 MUSD

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) tecknade under föregående år ett leverans- och supportavtal med Kalifornienbaserade bolaget Imperative Care Inc. för användning av Corlines antitrombotiska yta CHS™ på Imperatives...
May 11th, 2021

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

Idag den 11 maj 2021 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultatBolagsstämman fastställde resultat- och...
May 10th, 2021

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2021 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad...
April 22nd, 2021

Corline Biomedical årsredovisning för 2020 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2020, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen kontaktaHenrik Nittmar, VDTelefon: +46...
April 12th, 2021

Corline Biomedical AB kallar till årsstämma 2021 (r)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Corline Biomedical (PUBL) Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och...
March 29th, 2021

Corline Biomedical AB har genomfört en riktad emission om cirka 35,5 miljoner kronor (r)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT...
March 29th, 2021

Corline Biomedical AB avser att genomföra en riktad nyemission (r)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT...
February 26th, 2021

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2020 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på...
February 11th, 2021

Corline Biomedical förlänger distributionsavtal med agent i USA för medicinteknik

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har avtalat om att förlänga det existerande distributionsavtalet med sin agent JNT Technologies Inc. gällande distribution av Corlines yta för medicintekniska applikationer, CHS™ på...
February 02nd, 2021

Kardium annonserar finansiering om 115 MUSD

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har tecknat ett licens- och leveransavtal med kanadensiska bolaget Kardium Inc för användning av Corlines antitrombotiska yta CHS™ på Kardiums ablationskateter Globe®. Kardium meddelar...
January 26th, 2021

Corline Biomedicals företrädesemission övertecknad med 342 procent (r)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
January 25th, 2021

Corline Biomedicals företrädesemission övertecknad med 342 procent (r)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
December 30th, 2020

Corline Biomedical AB: Kommuniké från extra bolagsstämma (r)

Idag den 30 december 2020 hölls extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Val av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade att, för tiden intill...
December 29th, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma 2020 i Corline Biomedical AB (publ) (r)

Idag den 30 december 2020 hölls extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.   Val av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade att, för...
December 04th, 2020

Corline har beslutat om en fullt ut garanterad företrädesemission om 15 MSEK (r)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
December 04th, 2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL) (r)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743, med säte i Uppsala län, ("Corline") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 december 2020. För att motverka spridning av...
November 25th, 2020

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för perioden januari till september 2020 (r)

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september och tredje kvartalet 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig...
November 18th, 2020

Magnus Nilsson förstärker styrelsen i Corline (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att Magnus Nilsson från och med idag kommer ingå i styrelsen som ny adjungerad ledamot för att därefter föreslås som ordinarie...
October 15th, 2020

Corline ingår avtal med amerikanskt bolag inom strokevård (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") meddelar idag att man tecknat leverans- och supportavtal med det amerikanska bolaget Imperative Care för användning av bolagets antitrombotiska ytbehandling...
September 30th, 2020

Corline lämnar in studiedata till Läkemedelsverket och preciserar studiedesign för klinisk fas 2 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har idag färdigställt studierapporten för RENAPAIR 01 och lämnar in data från studien till Läkemedelsverket. Rapportens slutsats är att...
September 07th, 2020

Corline ingår licens- och leveransavtal inom medicinteknik (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") meddelar idag att man har tecknat ett licens- och leveransavtal med det kanadensiska bolaget Kardium för användandet av bolagets antitrombotiska ytbehandling CHS™...
August 27th, 2020

Corline Biomedical AB offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2020 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapporten för det första halvåret och andra kvartalet 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig...
July 07th, 2020

Corline Biomedical AB: Europeiska patentmyndigheten avser godkänna Renaparin-patent  (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har i ett så kallat Intent to Grant -brev fått besked från det europeiska patentmyndigheten, European Patent Office ("UPO"), att myndigheten avser...
June 10th, 2020

Corlines läkemedelskandidat Renaparin® uppvisar god säkerhetsprofil i första studien på patienter (r)

Corline Biomedical meddelar idag topline-resultat från RENAPAIR�01 där bolagets läkemedelskandidat Renaparin® utvärderats med avseende på säkerhet och tolerabilitet i samband med njurtransplantation. I studien...
May 26th, 2020

Corline Biomedical AB presenterar på Redeyes Temaevent Orphan Drugs

Corline Biomedical AB ("Corline") kommer att presentera sin verksamhet på Redeyes temaevent Orphan Drugs. Presentationen sker kl 11:30 den 27 maj 2020 i Stockholm och livesänds via Redeyes hemsida. Konferensprogrammet och...
May 26th, 2020

Corline Biomedical AB presenterar på Redeyes Growth Day 2020

Den 2 juni kl 14.00 presenterar Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB? den senaste utvecklingen i bolaget på Redeye. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/growth-day-2020 där...
May 13th, 2020

Kommuniké från årsstämma 2020 i Corline Biomedical AB (publ) (r)

Idag den 14 maj 2020 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman...
May 12th, 2020

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns...
April 23rd, 2020

Corline Biomedical AB publicerar årsredovisning för 2019 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2019, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline,...
April 14th, 2020

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (Publ) (r)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i...
April 08th, 2020

Även europeiska läkemedelsmyndigheten positiv till Corlines planerade fas 2-studie (r)

Den 11 mars 2020 var Corline inbjudet till rådgivningsmöte (Protocol Assistance) med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för att diskutera bolagets planerade fas 2-studie för Renaparin®. Bolaget har nu...
March 30th, 2020

Corline Biomedical AB har färdigställt patientrekryteringen i fas 1-studien (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att bolaget har färdigställt patientrekryteringen i den pågående studien RENAPAIR-01 i vilken bolagets läkemedelskandidat Renaparin® utvärderas med avseende...
February 28th, 2020

Corline Biomedical AB väljer Redeye AB som Certified Adviser

Corline Biomedical AB ("Corline") har beslutat anlita Redeye AB som Certified Adviser från och med 1 juni 2020. Redeye AB är en specialiserad rådgivningsfirma inriktad på tillväxtbolag inom Life...
February 25th, 2020

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2019 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén....
February 25th, 2020

Corline Biomedical AB publicerar uppdaterad bokslutskommuniké för 2019 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed uppdaterad bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Uppdateringen består i justering av textåtergivelsen av...
February 03rd, 2020

Corline Biomedical AB: Väljer tillverkare av läkemedelssubstans för Fas 2-studier (r)

Corline Biomedical AB (publ) meddelar idag att man valt engelska Abzena Ltd. som partner för tillverkning av bolagets läkemedelssubstans för klinisk prövning Fas 2. Tillverkningen kommer att ske vid Abzenas anläggning i...
January 27th, 2020

Corline Biomedical AB: Renaparin® presenteras för American Society of Transplantation

Corline Biomedical är som ett av fem bolag inbjudet att presentera på American Society of Transplantations årliga möte om spjutspetsteknologier för transplantation, det så kallade Cutting Edge of Transplantation,...
January 07th, 2020

Corline Biomedical AB: Ökad takt i njurtransplantationsstudien (r)

Fram till och med den 7 januari 2020 har totalt 10 patienter inkluderats i Corlines njurtransplantationsstudie RENAPAIR-01, varav 5 patienter rekryterades under första två veckorna i december 2019. Den kraftiga ökningen i december...
December 04th, 2019

Corline Biomedical AB: FDA ger positiv feedback angående bolagets planerade fas 2-studie (r)

Den 30 oktober 2019 var Corline inbjudet till pre-IND-möte (Investigational New Drug) med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att diskutera bolagets planerade fas 2-studie för Renaparin®. Bolaget har nu...
November 19th, 2019

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig...
October 25th, 2019

Corline Biomedical AB: Inga negativa säkerhetsfynd i RENAPAIR 01 efter fyra patienter. Sahlgrenska och Karolinska adderas till studien (r)

Säkerhetskommittén för Corlines njurtransplantationsstudie RENAPAIR 01 har utvärderat säkerhetsdata för de fyra första patienterna som behandlats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Inga negativa...
September 24th, 2019

Corline Biomedical AB: Fyra första patienterna inkluderade i njurtransplantationsstudien (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att de fyra första patienterna i studien RENAPAIR 01 har inkluderats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I studien erhåller transplantationspatienter donatornjurar som behandlats med...
September 23rd, 2019

Corline Biomedical AB inleder samarbete med UHN Toronto för utveckling av Renaparin® för lungtransplantation (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") har signerat ett utvecklingsavtal med University Healthcare Network ("UHN"), Toronto, Kanada, i syfte att prekliniskt utvärdera effekten av Renaparin®-administration i samband med...
August 28th, 2019

Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för det första halvåret 2019 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns...
August 20th, 2019

Corline Biomedical AB presenterar på Pareto Securities Health Care Conference den 5:e september 2019

Corline Biomedical AB ("Corline") kommer att presentera sin verksamhet på Pareto Securities 10th Annual Health Care Conference. Presentationen kommer att ske kl 11:15 den 5 september 2019 i Stockholm. Konferensprogrammet finns...
June 26th, 2019

Corline Biomedical AB: Byte av Certified Adviser (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB ("SKMG") avseende tjänsten som Certified Adviser. SKMG tillträder som Certified Adviser den 1...
May 21st, 2019

Corline Biomedical AB: Förtydligande av status för patientrekrytering i Renaparin®-studie (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") förtydligar att bolagets kommunikationsstrategi vad gäller patientrekrytering i den pågående kliniska studien RENAPAIR 01, innefattar bland annat att informera marknaden när...
May 21st, 2019

Corline Biomedical AB: Ändring av tidigare offentliggjord nyemission (r)

Som meddelades 2019-05-20 har styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 7 maj 2019 beslutat att emittera totalt 900 000 aktier i...
May 20th, 2019

Corline Biomedical AB: Riktad nyemission om ca 14 MSEK (r)

Styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 7 maj 2019 beslutat att emittera totalt 900 000 aktier i Bolaget med avvikelse...
May 17th, 2019

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2019 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns...
May 16th, 2019

Corline Biomedical AB: Presentera på Småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

Corline kommer att delta vid Aktiespararnas investerar-event Småbolagsdagen, som hålls den 3 juni på hotell Sheraton i Stockholm. Corline kommer att presentera kl 08:40. För mer information,...
May 16th, 2019

Corline Biomedical AB: Will present at investor event hosted by Aktiespararna on June 3rd in Stockholm

The investor event will be held at the Sheraton Hotel in Stockholm. Corline will present at 08:40 in the morning of June 3rd. For more information on the event and how to follow Corline's presentaiton, please refer...
May 08th, 2019

Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket godkänner patientrekrytering på Sahlgrenska

Corline Biomedical AB ("Corline") har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket för tillstånd att rekrytera patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till den pågående studien RENAPAIR 01,...
May 06th, 2019

Kommuniké från årsstämma 2019 i Corline Biomedical AB (publ) (r)

Idag den 7 maj 2019 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman...
April 16th, 2019

Corline Biomedical AB:Årsredovisning 2018 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2018, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information, vänligen kontakta Henrik Nittmar, VD Telefon: 018-71 30 90...
April 16th, 2019

Corline Biomedical AB:Årsredovisning 2018 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2018, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information, vänligen kontakta Henrik Nittmar, VD Telefon: 018-71 30 90...
April 08th, 2019

Corline Biomedical AB: Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (Publ) (r)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 13.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar...
April 08th, 2019

Corline Biomedical AB: Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (Publ) (r)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 13.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i...
February 25th, 2019

Corline Biomedical presenterar på SvD Börsplus Temadag Dubblare

Corline Biomedical AB ("Corline") kommer att presentera sin verksamhet på SvD Börsplus Temadag Dubblare. Presentationen sker kl 16:00 den 5 mars 2019 och kan följas live på https://youtu.be/QZgDAQzHWd4. För mer information, vänligen kontakta...
February 21st, 2019

Corline Biomedical AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Nedan följer en kort sammanfattning. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida...
February 21st, 2019

Corline Biomedical AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Nedan följer en kort sammanfattning. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida...
February 15th, 2019

Corline Biomedical AB: Första patient doserad med Renaparin® (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att man inkluderat första patienten i fas 1-studien RENAPAIR 01. Patienten inkluderades vid transplantationsavdelningen på Uppsala Akademiska sjukhus. Renaparin® är en produkt...
February 15th, 2019

Corline Biomedical AB: Första patient doserad med Renaparin® (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att man inkluderat första patienten i fas 1-studien RENAPAIR 01. Patienten inkluderades vid transplantationsavdelningen på Uppsala Akademiska sjukhus. Renaparin® är en produkt...
February 14th, 2019

Corline Biomedical AB: Rekryterar Lars Olsson som Head of CMC (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att man rekryterat Lars Olsson till den nyinrättade tjänsten som Head of CMC (Chemistry, Manufacturing & Control). Lars Olsson hade tidigare samma tjänst hos Wilson Therapeutics...
February 14th, 2019

Corline Biomedical AB: Rekryterar Lars Olsson som Head of CMC (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att man rekryterat Lars Olsson till den nyinrättade tjänsten som Head of CMC (Chemistry, Manufacturing & Control). Lars Olsson hade tidigare samma...
November 30th, 2018

Corline Biomedical AB: Patientrekrytering startar i Renaparin-studie (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att patientrekrytering i den kliniska fas 1-studien RENAPAIR-01 startar. I studien utvärderas bolagets läkemedelskandidat Renaparin® som är under utveckling för att förbättra...
November 30th, 2018

Corline Biomedical AB: Patientrekrytering startar i Renaparin-studie (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar idag att patientrekrytering i den kliniska fas 1-studien RENAPAIR-01 startar. I studien utvärderas bolagets läkemedelskandidat Renaparin® som är under utveckling för att förbättra...
November 15th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första nio månaderna 2018 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se)...
November 15th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första nio månaderna 2018 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns...
October 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Renaparin-studie publiceras i vetenskaplig tidskrift (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att den vetenskapliga tidskriften Transplantation, som är den mest citerade tidskriften inom transplantationsområdet och också officiell publikation för the Transplantation Society,...
October 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Renaparin-studie publiceras i vetenskaplig tidskrift (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att den vetenskapliga tidskriften Transplantation, som är den mest citerade tidskriften inom transplantationsområdet och också officiell publikation...
August 23rd, 2018

Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för första halvåret 2018 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se)...
August 23rd, 2018

Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för första halvåret 2018 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns...
August 06th, 2018

Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av Renaparin® (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") har i beslutsbrev från Läkemedelsverket erhållit tillstånd att genomföra klinisk prövning av läkemedelskandidaten Renaparin®. Läkemedelsverkets tillståndsmeddelande innebär att samtliga formella krav...
August 06th, 2018

Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av Renaparin® (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") har i beslutsbrev från Läkemedelsverket erhållit tillstånd att genomföra klinisk prövning av läkemedelskandidaten Renaparin®. Läkemedelsverkets...
July 31st, 2018

Corline Biomedical AB: Corline erhåller andra utbetalningen från EU-kommissionen (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelade i november 2016 att EU-kommissionen beslutat anslå ca 2,4 MEUR (ca 23,1 MSEK) till bolagets kliniska studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin®. En första...
July 31st, 2018

Corline Biomedical AB: Corline erhåller andra utbetalningen från EU-kommissionen (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelade i november 2016 att EU-kommissionen beslutat anslå ca 2,4 MEUR (ca 23,1 MSEK) till bolagets kliniska studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin®. En...
July 11th, 2018

Corline Biomedical AB: Erhåller patentgodkännande i Kina (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har erhållit besked från kinesiska patentmyndigheter att man avser bevilja bolagets patentansökan nr 2012800633094 - An agent to prevent thrombus formation. Patentansökan omfattar Corlines teknik...
July 11th, 2018

Corline Biomedical AB: Erhåller patentgodkännande i Kina (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har erhållit besked från kinesiska patentmyndigheter att man avser bevilja bolagets patentansökan nr 2012800633094 - An agent to prevent thrombus formation....
June 18th, 2018

Corline Biomedical AB: Riktad nyemission och fullt utnyttjat optionsprogram (r)

Styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 8 maj 2018 beslutat att emittera totalt 828 214 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade...
June 18th, 2018

Corline Biomedical AB: Riktad nyemission och fullt utnyttjat optionsprogram (r)

Styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 8 maj 2018 beslutat att emittera totalt 828 214 aktier i Bolaget med avvikelse...
June 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Ansökan om klinisk prövning av Renaparin® inlämnad (r)

   Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget idag har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket för RENAPAIR-01  -  en klinisk...
June 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Ansökan om klinisk prövning av Renaparin® inlämnad (r)

  Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget idag har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket för RENAPAIR-01 en klinisk läkemedelsprövning som syftar till att...
May 22nd, 2018

Corline presenterar på investerarforum i Köpenhamn den 30 maj 2018

Corline Biomedical har blivit inbjuden att presentera på "Investor Konference 2018" som hålles på Berlingske Hus, Pilestraede 34, 1147 i Köbenhamn. Presentationen kommer att äga rum på eftermiddagen den 30...
May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt...
May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt...
May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt...
May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns...
May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns...
May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns...
May 08th, 2018

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

Idag den 8 maj 2018 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Stämman beslutade att fastställa den framlagda...
May 08th, 2018

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

Idag den 8 maj 2018 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Stämman beslutade...
April 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende medicinteknisk applikation (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått ett Term Sheet med en nordamerikansk kund avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande...
April 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende medicinteknisk applikation (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått ett Term Sheet med en nordamerikansk kund avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande...
April 09th, 2018

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 11.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, 751 42...
March 28th, 2018

Corline Biomedical AB: Scientific Reports publicerar resultat från Renaparin-utvecklingen (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports publicerar resultat från den prekliniska utvecklingen av Renaparin. Resultaten påvisar nyttan av att med hjälp av Renaparin...
March 19th, 2018

Corline Biomedical AB: Ytterligare Vinnovaanslag till nya indikationer för Renaparin (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att en projektansökan som syftar till att utvidga användningen av bolagets produkt Renaparin - för lungtransplantation och som skydd mot kärlskada in vivo - har beviljats ytterligare...
February 21st, 2018

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2017

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké...
February 19th, 2018

Corline Biomedical AB: Anställer Professor Gunnar Tufveson på nyinrättad tjänst som Chief Medical Officer (r)

Som förberedelse för den kliniska studien RENAPAIR-01, där bolagets läkemedelskandidat Renaparin® skall utvärderas i en fas 1-studie som omfattar totalt 18 patienter, inrättar Corline tjänsten Chief Medical Officer och anställer...
February 05th, 2018

Corline Biomedical AB: Klinisk fas 1-studie med Renaparin godkänns av Etikprövningsnämnden (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala (EPN) beslutat godkänna en klinisk fas 1-studie där Renaparin-behandlade njurar skall transplanteras till patienter. Studien skall...
November 16th, 2017

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2017 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida...
October 24th, 2017

Corline Biomedical AB: Renaparin utvecklas för nya indikationsområden (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") meddelar att en projektansökan som syftar till att utvidga användningen av bolagets produkt Renaparin - för lungtransplantation och som skydd mot kärlskada in vivo - har beviljats bidrag från...
September 20th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline utökar Scientific Advisory Board (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har beslutat utöka sitt Scientific Advisory Board och har därför utsett Prof. Rutger Ploeg, Oxford University, som ny medlem. Prof. Ploeg är en världsledande expert inom transplantationskirurgi...
September 14th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline genomför riktad nyemission om cirka 15 MSEK (r)

Styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 4 maj 2017, beslutat att emittera totalt 1 820 000 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt....
August 23rd, 2017

Corline Biomedical AB: Publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2017 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se)...
August 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Notice of Allowance för Renaparin-patent i USA  (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har i ett så kallat Notice of Allowance-brev fått besked från det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office ("USPTO"), att man avser bevilja bolagets patentansökan...
July 03rd, 2017

Corline Biomedical AB:Tecknar avsiktsförklaring med University of Alberta i Kanada avseende bolagets kliniska studie inom diabetes typ 1 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med James Shapiro och The Clinical Islet Transplant Program vid Alberta-universitetet i Edmonton, Kanada om att utvärdera ett samarbete för...
June 29th, 2017

Corline Biomedical AB: Tecknar avsiktsförklaring med Oxford University avseende bolagets kliniska studie inom diabetes typ 1  (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Nuffield Department of Surgical Scicences vid Oxfords universitet om att utvärdera ett samarbete för kliniska studier inom diabetes typ 1....
June 21st, 2017

Corline Biomedical AB: Deltar som sponsor vid IPITA 2017 i Oxford (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") deltar som sponsor vid den internationella transplantationskonferensen IPITA 2017, som samlar forskare, industri och annan expertis inom områdena transplantation av Langerhanska öar och...
May 22nd, 2017

Corline Biomedical AB: Uppdatering av status i utvecklingsprojekten (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") kommer att hålla bolagspresentation kl 15.00 den 23 maj 2017 på Erik Penser Bank och kommer där att uppdatera investerare om status i bolagets centrala utvecklingsprojekt. Följande information...
May 18th, 2017

Corline Biomedical AB: Deltar på Erik Penser Banks bolagsdag 23 maj 2017 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") kommer att delta på Erik Penser Banks bolagsdag den 23:e maj 2015. Bolagets presentation sker kl 15.00 då Corlines VD Henrik Nittmar kommer att ge sin bild av bolagets pågående utvecklingsprojekt, kommande...
May 18th, 2017

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari till mars 2017 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig...
May 04th, 2017

Corline Biomedical AB: Stämmokommuniké från årsstämma (r)

Igår, den 4 maj 2017, hölls årsstämma i Corline Biomedical AB(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av...
May 04th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline erhåller särläkemedelsstatus i USA  (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har fått besked från amerikanska Food and Drug Administration, FDA, att bolagets heparinsubstans beviljats särläkemedelsstatus (orphan-drug designation) i USA för att förebygga...
April 06th, 2017

Corline Biomedical AB: Kallelse till årsstämma (r)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, 751 42...
April 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Ytterligare kompetens och nätverk tillförs styrelsen (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") meddelar att Henrik Krook kommer att föreslås som ny styrelseledamot i bolaget vid årsstämman den 4 maj 2017. Krook har haft ledande roller på flera läkemedelsbolag - senast Alexion där han...
March 31st, 2017

Corline Biomedical AB: Renaparin® visar god säkerhetmarginal (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har i samarbete med det engelska bolaget Sequani Ltd. genomfört en toxikologistudie enligt Good Laboratory Practice (GLP) för substansen Renaparin® vilken är under utveckling för att...
February 28th, 2017

Corline Biomedical AB: NPITG kräver ytterligare preklinisk data för Cytoparin (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har tidigare meddelat att The Nordic Pancreas and Islet Transplantation Group (NPITG) rekommenderat att starten av den av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden godkända Cytoparin(TM)-studien...
February 23rd, 2017

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för januari - december 2016 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2016. Bolaget nådde ett antal viktiga milstolpar under 2016. Bland dessa märks framförallt Läkemedelsverkets...
February 16th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline har hållit möte med representanter för NPITG/Scandiatransplant (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har tidigare meddelat att The Nordic Pancreas and Islet Transplantation Group (NPITG), rekommenderat att starten av den av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden godkända Cytoparin(TM)-studien...
February 06th, 2017

Corline Biomedical AB: NPITG/Scandiatransplant vill granska den prekliniska datan före uppstart av Cytoparin(TM)-studien (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har tidigare meddelat att Cytoparin(TM)-studien skall påbörjas kring årsskiftet 2016/2017. The Nordic Pancreas and Islet Transplantation Group (NPITG), en...
February 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Avtal undertecknat för EU-anslaget som ger 100 % finansieringsgrad för Renaparin®-projektet (r)

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") meddelade i november 2016 att EU-kommissionen beslutat anslå 2,362 MEUR (ca 23,1 MSEK) till bolagets kliniska studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin®....
January 12th, 2017

Corline Biomedical AB: Datum för publicering av bokslutskommuniké (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar härmed att bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 kommer att publiceras den 23 februari. Tidigare kommunicerat datum var den 25 februari. I kvartalsrapporten för perioden 2016-07-01 - 2016-09-30...
November 29th, 2016

Corline Biomedical AB: Renaparin® ger bättre njurfunktion i proof of priniciple-studie (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att Renaparin® utvärderats i en preklinisk proof of principle-studie tillsammans med en forskargrupp vid Universitetet i Salamanca, Spanien. Efter transplantation av Renaparin®-behandlade njurar...
November 24th, 2016

Corline Biomedical AB: Erhåller över 23 miljoner SEK i anslag från EU-kommissionen (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att EU-kommissionen beslutat anslå 2,362 miljoner EUR (cirka 23,1 miljoner SEK) till bolagets kliniska fas 1-studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin®. Projekttiden är 24...
November 17th, 2016

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2016 (r)

I detta pressmeddelande finns Corline Biomedical AB:s ("Corline") delårsrapport för perioden januari - september 2016 bifogad i sin helhet. Corlines delårsrapport finns även tillgänglig på bolagets hemsida (www.corline.com). Härutöver har...
November 17th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2016 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2016. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Väsentliga händelser under tredje kvartalet...
November 11th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline kommer att presentera på Nordic-American Life Science Conference 2016 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") kommer att medverka i och presentera på Nordic-American Life Science Conference 2016  i New York den 30 november - 1 december. Konferensen är ett forum där amerikanska bolag intresserade av industrella...
October 06th, 2016

Corline Biomedical AB: Presenterar på French-Swedish Life Science Day 2016 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") kommer att medverka i och presentera på French-Swedish Life Science Day 2016, som hålles på svenska ambassaden i Paris den 20 oktober. Det är 3:e gången detta partnering- och investarmöte hålls i Paris och...
September 14th, 2016

Corline Biomedical AB: Tecknar kontrakt om GMP-produktion och toxikologistudie för Renaparin® (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att man undertecknat kontrakt med externa leverantörer för att genomföra produktion av Renaparin® enligt Good Manufacturing Practice (GMP) och en toxikologistudie enligt Good Laboratory Practice...
August 23rd, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - juni 2016 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2016. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Väsentliga händelser under andra kvartalet...
August 18th, 2016

Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket beviljar tillstånd att genomföra klinisk läkemedelsstudie av Cytoparin (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar idag att Läkemedelsverket beviljat bolaget tillstånd att genomföra en klinisk läkemedelsstudie med den egenutvecklade läkemedelskandidaten Cytoparin. Corline är sponsor och Tomas Lorant vid Akademiska...
May 31st, 2016

Corline Biomedical AB: Renaparin® erhåller 1 MSEK i anslag från Vinnova (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att Vinnova beslutat anslå 1 MSEK för att stödja Renaparin®-utvecklingens avslutande prekliniska steg i ett projekt som genomförs tillsammans med Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset....
May 19th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - mars 2016 (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2016. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Väsentliga händelser under första kvartalet...
May 11th, 2016

Etikprövningsnämnden ger godkännande till klinisk studie för Cytoparin?

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att den Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala på sitt möte den 4 maj 2016 beslutat godkänna begäran om ändring som inlämnats i den sedan tidigare...
April 20th, 2016

Corline Biomedical AB: Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (r)

Idag, den 20 april 2016, hölls årsstämma i Corline Biomedical AB ("Corline"). Nedan presenteras en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt...
April 19th, 2016

Corline Biomedical AB: Djurstudier visar att Renaparin® förbättrar njurfunktion efter transplantation (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") har tillsammans med forskargrupper vid Uppsala universitet och University of Melbourne, Australien, genomfört en preklinisk studie där Renaparin®-behandlade njurar transplanterats till möss. Studien visar att...
April 13th, 2016

Corline Biomedical AB: Registrerar varumärket RENAPARIN® i EU (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") lämnade i november 2015 in en ansökan om att registrera Renaparin® som varumärke i EU. Renaparin® är det produktnamn Corline använder för sin heparinbaserade produkt som syftar till att förbättra...
April 12th, 2016

Företrädesemission i Corline Biomedical AB övertecknad (r)

Teckningstiden i Corline Biomedical AB:s ("Corline") företrädesemission,med företrädesrätt för bolagets aktieägare, avslutades den 6 april 2016. Företrädesemissionen tecknades till cirka 125,4 procent. Cirka 23,5 MSEK, motsvarande 92,2...
March 31st, 2016

Corline Biomedical AB: Årsredovisning för 2015 tillgänglig (r)

Corline Biomedical AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2015 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.corline.com) samt på bolagets kontor (Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala). Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Corlines...
March 22nd, 2016

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)  (r)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2016 kl. 13.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, 751 42...
March 21st, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma  (r)

Den 8 mars 2016 hölls extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB ("Corline"). På den extra bolagsstämman fattades nedanstående beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga...
March 21st, 2016

Ändrat datum för årsstämma (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att datum för årsstämma ändras till den 20 april 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 12 april 2016. Årsstämman flyttas med anledning av administrativa och...
March 20th, 2016

Investerarträff med Corline på Erik Penser Bank inför nyemissionen (r)

Henrik Nittmar, vd för Corline, kommer att presentera bolaget och svara på frågor om verksamheten, framtida milstolpar och den aktuella förträdesemissionen Var: Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 i...
March 09th, 2016

Offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Styrelsen i Corline Biomedical AB (publ) ("Corline" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission med företrädesrätt för Corlines aktieägare....
March 06th, 2016

Föreslår ytterligare förstärkning av styrelsen

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att vid den kommande årsstämman den 12 april 2016 kommer valberedningen att föreslå Gunilla Ekström till ny ledamot i bolagets styrelse. Utvecklingen av Corlines...
February 23rd, 2016

Helårsrapport januari - december 2015 nu tillgänlig

Corline Biomedical AB (”Corline”) offentliggör idag bolagets helårsrapport för perioden från januari till december 2015. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Väsentliga händelser under...
February 18th, 2016

Corline föreslår beslut om företrädesemission om 25,5 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
February 18th, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
January 27th, 2016

Inga patent hindrar Renaparin?

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar idag att bolagets patentombud genomfört en så kallad Freedom to Operate (”FTO”)-analys för applikationen och användningen att behandla blodkärl med bolagets...
December 29th, 2015

Rekryterar senior projektledare för att accelerera utvecklingen av Renaparin?

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att bolaget rekryterat Patrizia Caldirola till tjänsten som senior projektledare med särskilt ansvar för att driva utvecklingen av Renaparin™. Patrizia kommer närmast...
November 24th, 2015

Delårsrapport för perioden januari ? september 2015 tillgänglig

Corline Biomedical AB (”Corline”) offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden från januari till september 2015. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Väsentliga händelser under...
November 24th, 2015

Corline Biomedical AB deltar på Erik Penser Bolagsdag i Stockholm den 26 november

På torsdag, den 26 november 2015, deltar Corline Biomedical AB på Erik Penser Bolagsdag i Stockholm. Bolaget presenteras kl 14.00 av VD Henrik Nittmar
November 15th, 2015

Kraftigt ökad marknadspotential för Renaparin?

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att bolaget erhållit data från en nyligen genomförd preklinisk studie där Renaparin™ administrerats till njurar utan hjälp av maskinassisterad...
November 10th, 2015

Corline Biomedical AB deltar på Sedermeradagen i Stockholm

På tisdag, den 17 november 2015, deltar Corline Biomedical AB på Sedermeradagen i Stockholm. Bolaget presenteras av VD Henrik Nittmar. Sedermeradagen är en investerardag anordnad av Sedermera Fondkommission som ett tillfälle...
November 09th, 2015

Preklinisk studie avseende Renaparin? visar mycket hög tolerabilitet

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att bolaget erhållit data från en genomförd preklinisk doseringsstudie med syfte att identifiera maximalt tolererbar dos (MTD) av Renaparin™. Resultaten visar på...
November 02nd, 2015

Corline Biomedical AB ansöker om Orphan Drug-status för Renaparin? hos FDA

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att bolaget har lämnat in ansökan om Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för Renaparin™ hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug...
October 26th, 2015

Tecknar avtal om likviditetsgaranti i handeln med bolagets aktie

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att man idag har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Syftet är att minska...
September 30th, 2015

Ansöker om att pröva Cytoparin? som läkemedel i den kommande kliniska studien

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar idag att bolaget i dialog med Läkemedelsverket beslutat att ansöka om läkemedelsprövning för Cytoparin™. På så vis tydliggör Bolaget vägen...
August 24th, 2015

Halvårsrapport 1 januari till 30 juni 2015

Corline Biomedical AB (”Corline”) offentliggör idag bolagets halvårsrapport för det första halvåret 2015. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Väsentliga händelser under...
July 08th, 2015

EMA Advice för Renaparin™ i linje med nuvarande utvecklingsplan

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar idag att bolaget erhållit vetenskaplig rådgivning från Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA vad gäller bolagets pre-kliniska program för Renaparin™....
June 18th, 2015

Corline Biomedical AB: Nybildade dotterbolaget Corline Pharma AB ingår avtal med AstraZeneca BioVentureHub (r)

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar idag att bolagets helägda dotterbolag Corline Pharma AB påbörjar utvärdering av nya in vivo-indikationer. Corline Pharma har anslutits till AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal. Dotterbolaget Corline...
June 03rd, 2015

Corline Biomedical AB: Första dag för handel på Nasdaq First North i Stockholm (r)

Idag, den 3 juni 2015, inleds handeln i Corline Biomedical AB:s ("Corline") aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Om Corline Biomedical ABCorline arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med...
June 02nd, 2015

Första dag för handel på Nasdaq First North i Stockholm

Idag, den 3 juni 2015, inleds handeln i Corline Biomedical AB:s (”Corline”) aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Om Corline Biomedical AB Corline arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en...
June 02nd, 2015

Corline Biomedical AB: Teckning av optioner av serie 2015/2018 (r)

Vid extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB ("Corline") den 25 mars 2015 beslutades att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till bolagets anställda. Emissionen, vilken omfattade högst 430 000 teckningsoptioner av serie...
June 01st, 2015

Teckning av optioner av serie 2015/2018

Vid extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (”Corline”) den 25 mars 2015 beslutades att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till bolagets anställda. Emissionen, vilken omfattade högst 430 000...
May 28th, 2015

Corline Biomedical AB: Godkänt för listning på Nasdaq First North i Stockholm (r)

Corline Biomedical AB ("Corline"), utvecklare av läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation, har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq First North i Stockholm och har idag erhållit marknadsplatsens...
May 27th, 2015

Godkänt för listning på Nasdaq First North i Stockholm

Corline Biomedical AB (”Corline”), utvecklare av läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation, har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq First North i Stockholm och har...
May 03rd, 2015

Corline tillförs drygt 850 nya ägare i en flerfaldigt övertecknad nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North

Corline Biomedical AB (”Corline”), utvecklare av läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation, meddelar idag att nyemissionen inför planerad listning på Nasdaq First North...
April 13th, 2015

Corline investerarmemorandum

Corline investerarmemorandum är nu tillgängligt. Längst ner till vänster går det bra att ladda ner dokumentet. Vänligen, Corline Biomedical AB
April 13th, 2015

Corline investment teaser

Corline investetment teaser och anmälningssedel är nu tillgängliga. Längst ner till vänster går det bra att ladda ner dokumentet. Vänligen, Corline Biomedical AB
April 13th, 2015

Idag inleds teckningstiden i Corline Biomedical AB:s nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

Pressmeddelande Corline Biomedical AB 556417-0743 2015-04-14 Idag, den 14 april 2015, inleds teckningstiden i Corline Biomedical AB:s (”Corline”) nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm....
March 30th, 2015

Corline Biomedical AB announces initial public offering and plans listing on Nasdaq First North in Stockholm

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE USA, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR NEW ZEALAND OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE...
March 25th, 2015

Corline appoints former Nycomed EVP as new board member

Swedish company Corline Biomedical AB, maker and distributor of a proprietary and unique heparin coating technology for use in regenerative medicine, has appointed Kerstin Valinder-Strinnholm as non-executive member of the board of directors....
March 25th, 2015

Beslut om emission i Corline Biomedical AB inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

Vid en extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (”Corline”) igår, den 25 mars 2015, beslutades att genomföra en nyemission under perioden 14 april – 28 april 2015. Fulltecknad nyemission tillför Corline cirka...
January 04th, 2015

Corline is granted Regenerative Medicine patent in Canada

Swedish company Corline Systems AB, maker and distributor of a proprietary and unique heparin coating technology for use in regenerative medicine, has been granted approval of patent application No. 2,612,621 by the Canadian Intellectual Property...
November 23rd, 2014

Corline wins government grant to support first-in-man study for diabetes type 1

Swedish company Corline Systems AB, maker and distributor of CHC™ which is a proprietary and unique heparin coating technology for use in regenerative medicine, has received a 1 MSEK grant by the Swedish Governmental Agency for Innovation...
August 25th, 2014

Corline receives EU orphan drug designation for CHC? in prevention of ischemia reperfusion injury associated with kidney transplantation

The EU commission has decided to grant Swedish company Corline Systems AB’s CHC™ compound designation as orphan drug (EU/3/14/1332/ and EMA/OD/090/14). CHC™ is being developed for the prevention of ischemia/reperfusion injury (IRI)...
March 27th, 2014

Grant to support development of kidney transplantation application

Corline Systems AB is part of a consortium led by Uppsala University to develop a new application for kidney transplantation based on Corline’s CHC™ technology platform. Project budget is 5 MSEK over 24 months of which 2 MSEK will be...
September 17th, 2013

Corline's heparin coating adds important improvement to encapsulation technology for cell therapies

Corline has had an important study of its technology published in a leading scientific journal. An Australian research group, including well-know diabetes researcher Bernie Tuch, has found that CHS down-regulates foreign body response when...
(r) = Regulatory Message