January 27th, 2016

Inga patent hindrar Renaparin?

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar idag att bolagets patentombud genomfört en så kallad Freedom to Operate (”FTO”)-analys för applikationen och användningen att behandla blodkärl med bolagets heparinkonjugat. Analysen avser USA, Europa och PCT och visar att det inte finns några hinder för Corlines FTO.

En FTO-analys genomförs i syfte att utröna om ett bolag kan genomföra aktiviteter och exempelvis kommersialisera en produkt utan att göra intrång på andra aktörers immateriella rättigheter. Corlines analys genomfördes i syfte att fastställa om det finns några patent eller patentansökningar som omfattar användning av en sammansättning innefattande heparinkonjugat i samband med behandling av blodkärl. Analysen visade att bolaget kan agera på det undersökta området utan hinder, vilket är mycket positivt för bolagets fortsatta utveckling.

Corlines immateriella rättigheter och patent

Corline har för närvarande patent i USA, Europa, Australien och Japan för tillämpning och användning av bolagets egenutvecklade heparinbeläggningsteknik för alla typer av biologisk vävnad. Detta patent utgör ett centralt immaterialrättsligt skydd för tillämpningar inom regenerativ medicin, särskilt cellterapier och produkten Cytoparin™. I januari 2015 beviljades Corline patent för denna teknik även i Kanada. Bolaget har också lämnat in ansökan om patent i USA, Europa och Kina som är avsett att ge ett brett skydd för tillämpningen kärlreparationer, både när behandling sker utanför och i kroppen. Detta patent är avsett att erbjuda skydd för bland annat njurtransplantationer och produkten Renaparin™. Bolaget har vidare patent som skyddar tillägg av ytterligare biologiska funktioner till den egenutvecklade heparinsubstansen och arbetar kontinuerligt med att utöka skyddet av sin teknologi genom att söka patent och annat immaterialrättsligt skydd.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

”Det positiva beskedet från FTO-analysen innebär att det inte finns några patentmässiga hinder för våra planer att utveckla och kommersialisera Renaparin™ för njurtransplantation. Det ger också stöd till fortsatt utveckling av olika applikationer inom kärlreparation direkt i patient (in vivo), vilket är en högt prioriterad aktivitet inom vårt dotterbolag Corline Pharma. Det känns bra att idag kunna bocka av denna viktiga kontrollpunkt i vår utvecklingsplan.”

Back to overview