December 29th, 2015

Rekryterar senior projektledare för att accelerera utvecklingen av Renaparin?

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att bolaget rekryterat Patrizia Caldirola till tjänsten som senior projektledare med särskilt ansvar för att driva utvecklingen av Renaparin™. Patrizia kommer närmast från tjänsten som VD för Clanotech AB, ett bolag ägt av Karolinska Development, och har ett långt förflutet inom svensk och internationell läkemedelsutveckling där hon innehaft seniora R&D-positioner i bland annat Pharmacia och Biovitrum.

Utvecklingen av Renaparin™ fortskrider enligt plan. I november 2015 presenterade Corline resultat från en preklinisk studie genomförd på njurar från gris där resultaten indikerar att Renaparin™ har en mycket bredare användningspotential inom njurtransplantation än vad som tidigare angivits. Corline beslutade därför att man nu skall arbeta för att dokumentera nyttan av Renaparin™ för samtliga njurtransplantationer.

För att säkerställa att den prekliniska utvecklingen slutförs så säkert och skyndsamt som möjligt och att bolaget därefter kan starta den kliniska utvecklingen, förstärks nu organisationen med spetskompetens inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling genom rekryteringen av Patrizia Caldirola. Patrizia tillträder tjänsten i mars 2016.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

”Jag välkomnar Patrizia till Corline. Hon utgör ett viktigt tillskott och komplement till vår redan mycket kompetenta utvecklingsorganisation. Naturligtvis är det en fantastisk fördel för bolaget att få arbeta tillsammans med en person som vid ett flertal tillfällen varit med och tagit substanser från preklinik till klinik, vilket är precis det steg som nu ligger framför Corline vad gäller Renaparin™. Vi vill utveckla ett läkemedel inom njurtransplantation som kan användas som skyddsmetod för samtliga njurar som transplanteras, vilket innebär en adressbar marknad om 70 000 behandlingar per år. Det är viktigt att vi gör rätt från början och med den nya utvecklingsorganisationen på plats ökar våra chanser väsentligt.”

Back to overview