May 03rd, 2015

Corline tillförs drygt 850 nya ägare i en flerfaldigt övertecknad nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North

Corline Biomedical AB (”Corline”), utvecklare av läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation, meddelar idag att nyemissionen inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm som avslutades den 28 april 2015 tecknades till cirka 75,4 MSEK, motsvarande 626 procent av det totala emissionsbeloppet. Genom nyemissionen, vilken tillför Corline cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader, nyemitteras 1 720 000 aktier. Efter nyemissionen har Corline cirka 860 aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, måndagen den 4 maj 2015.

VD Henrik Nittmar kommenterar

- ”Jag är mycket glad över det stora intresset för Corline och vill börja med att tacka alla som har deltagit i nyemissionen och välkomnar varmt alla drygt 850 nya aktieägare till ett spännande bolag. Med den här finansieringen i ryggen kan vi arbeta vidare mot våra mål som bland annat är att inleda kliniska försök inom diabetes typ 1 under 2015 och inom njurtransplantation under 2016.”

Planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

Corline har för avsikt att lista bolagets aktie på Nasdaq First North i Stockholm. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel i Corlines aktie bli den 3 juni 2015.

Teckning och tilldelning

Corlines nyemission tecknades till cirka 75,4 MSEK inklusive teckningsåtagare, innebärande att 1 720 000 aktier nyemitteras. Corline tillförs därmed cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,92 MSEK. I linje med de principer som angivits i memorandumet ges teckningsåtagarna full tilldelning (cirka 6,0 MSEK) och samtliga övriga tecknare 800 aktier per teckningsanmälan (cirka 4,7 MSEK). Kvarvarande utrymme (cirka 1,3 MSEK) fördelas jämnt mellan samtliga teckningsanmälningar överstigande 100 000 SEK.

Antal aktier och aktiekapital

När Corlines nyemission är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 9 557 618 stycken. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 1 194 702,25 SEK.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser i samband med den planerade listningen på Nasdaq First North i Stockholm och har även agerat finansiell rådgivare i nyemissionen.

För ytterligare information rörande nyemissionen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Back to overview