December 14th, 2023

Imperative Care rapporterar framgångsrik start av kliniska försök med CHS™-coatad produkt

 

Corline Biomedical AB (”Corline”) har ett licens- och leveransavtal med det amerikanska strokevårdsbolaget Imperative Care. Imperative Care meddelar idag att man inlett kliniska försök med sitt CHS™-coatade stentsystem för behandling av neurovaskulära aneurysmer. Tre patienter har behandlats i Japan med lyckat resultat och samtliga har lämnat sjukhuset utan att några komplikationer rapporterats. Produkten består av en kombination av Imperative Cares produktdesign och Corlines antitrombotiska yta CHS™.

Aneurysm är en onormal utbuktning på ett blodkärl som kan brista och orsaka blödning. I det neurovaskulära kärlsystemet ger brustna (rupterade) aneurysmer blödande stroke i hjärnan vilket i 50 % av fallen är direkt dödliga. 6,7 miljoner människor i USA beräknas ha en (icke-rupterad) aneurysm och varje år drabbas 30 000 individer i USA av aneurysm som brister och ger blödning i hjärnan som följd. (https://www.bafound.org/statistics-and-facts/)

Icke-rupterade neurovaskulära aneurysmer behandals rutinmässigt med implantat. Rupterade aneurysmer är särskilt svårbehandlade eftersom implantat som vanligen används för att behandla aneurysmer kan orsaka blodproppar i hjärnan. För att undvika proppbildning i anslutningen till implantatbehandling erhåller patienterna två olika typer av systemiska blodproppshämmande läkemedel (Double Antiplatelet Therpay, DAPT). Det hittills olösta problemet har varit att man inte kan behandla blödande aneurysmer med stentsystem eftersom medicineringen som används för att minska blodproppsrisken i förhållande till implantatet samtidigt ökar blödningsrisken för patienten, som i de här fallen alltså redan har en blödande aneurysm.

Den produkt som utvecklas av Imperative Care i nära samarbete med Corline och där kliniska tester nu inletts ändrar helt spelplanen för dessa patienter genom att erbjuda ett revolutionerande behandlingsalternativ – ett stentsystem där patienten enbart behöver magnecyl för att hantera blodproppsrisken (Single Antiplatelet Therapy, SAPT). Därmed ökar inte blödningsbenägenheten och aneurysm-patienter (rupterade såväl som icke-rupterade) får tillgång till ett effektivt behandlingsalternativ som är säkrare och enklare för patienter och sjukvården. Imperative Cares stentsystem coatas med Corlines antitrombotiska yta CHS™ för att minimera risken för blodproppsbildning utan DAPT.

Imperative Care rapporterar idag om de tre första aneurysm-patienterna som behandlats med stentsystemet, samtliga rekryterade i Japan. Alla tre patienterna lämnade sjukhuset efter 48 timmar, med enbart magnecyl-behandling för att hantera blodproppsrisk. Inga komplikationer har rapporterats i samband med behandling och särskilt bör framhållas att inga händelser som relaterar till blodproppar har noterats.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar:

“Imperative Care är ett fantastiskt företag och vi gratulerar dem till de välförtjänta framgångarna som rapporteras i dagens pressmedelande! Vi har tillsammans med Imperative Care utvecklat en revolutionerande produkt och det är med stor tillfredställelse jag konstaterar att den kliniska utvärderingen startat och att de första signalerna är mycket positiva. Vi har tidigare kommunicerat en årlig försäljningspotential överstigande 150 MSEK för Corlines del för den här produkten, men den totala potentialen för Corline relaterat till samarbetet med Imperative Care är svårt att överskatta.”

Imperative Cares syn på teknologin och dess potential, även utanför det neurovaskulära området, kommenteras i Imperative Cares ursprungliga pressmeddelande av bolagets styrelseordförande och CEO, Fred Khosravi:

”…we are deeply committed to making this innovative and critically important technology a major force in future neurovascular treatments. In addition to the neurovascular applications, we believe that a single antiplatetet stent could make an important contribution in other targets in the vascular system”.

  

För Imperative Cares pressmeddelande, se https://imperativecare.com/news/
  

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2023.


 

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Corline är ett fas 2-bolag med fokus på att utveckla Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med Corline antitrombotiska CHS™-yta och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada för användning av CHS™ och Corline bidrar till avancerad klinisk utveckling för kunders produkter som coatats med CHS™. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

Back to overview