April 13th, 2015

Idag inleds teckningstiden i Corline Biomedical AB:s nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

Pressmeddelande

Corline Biomedical AB
556417-0743
2015-04-14

Idag, den 14 april 2015, inleds teckningstiden i Corline Biomedical AB:s (”Corline”) nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 28 april 2015. Fulltecknad nyemission tillför bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Corline har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden.

Om Corline Biomedical AB

Corline arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation, med betydande marknadspotential. Bolaget har Läkemedelsverkets godkännande att starta klinisk prövning inom diabetes typ 1 och räknar med att under 2015 inleda de kliniska försöken. Bolaget har för avsikt att inleda kliniska försök inom njurtransplantation under 2016. Inom detta område har Corline erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med sin heparinsubstans och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna. Corlines huvudägare är familjerna Crafoord och Sunnanväder. I styrelsen sitter även Kerstin Valinder-Strinnholm, tidigare bl.a. Executive Vice President inom Nycomed.

Motiv för nyemission och planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera Corlines planerade studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation. Styrelsens bedömning är att det kapital bolaget tillförs genom nu förestående nyemission kommer att kunna ta Corline genom de aktiviteter som planeras 12 månader framåt. Härefter är styrelsens bedömning att det krävs ytterligare cirka 20 MSEK för att genomföra de aktiviteter som planeras till och med år 2017 beroende på bolagets intäkter och studiernas omfattning. Framtida kapitalbehov kan komma att säkras via såväl kapitalmarknaden som genom samarbetsavtal med industriella partners, till exempel större läkemedelsbolag.

Corline har för avsikt att lista bolagets aktie på Nasdaq First North i Stockholm. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel i Corlines aktie bli den 3 juni 2015.

VD Henrik Nittmar kommenterar

- Behovet att skydda celler och organ vid transplantation är mycket stort. Corline har utvecklat en teknik som har potential att göra just detta och lyckas vi innebär det bättre resultat i vården, mindre lidande för patienterna och lägre kostnader. De senaste 10 åren har vi investerat mycket arbete och finansiella resurser i att utveckla produktkoncepten och prekliniskt utvärdera dem. Nu har vi Läkemedelsverkets godkännande att starta kliniska försök inom diabetes typ 1 parallellt med att vi bedriver avancerad preklinisk utveckling inom njurtransplantation. Vi behöver nu växla upp finansieringen för att fullt ut ta vara på de fina möjligheterna som finns i projektportföljen.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid:                                         14 – 28 april 2015.
Teckningspost:                                      Minsta teckningspost är 800 aktier.
Teckningskurs:                                      7,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym:                                   Erbjudandet omfattar högst 1 720 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs Corline cirka 12 MSEK före emissionskostnader.
Lägsta emissionsvolym:                      Lägsta nivå för emissionens genomförande är 10,5 MSEK.
Antal aktier innan emission:               7 837 618 aktier.
Värdering:                                              Cirka 54,9 MSEK kronor (pre-money).

Teckningsförbindelser

Corline har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser till bolaget i samband med nyemissionen och den planerade listningen på Nasdaq First North i Stockholm.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning via bolagets (www.corline.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från bolaget att delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är kostnadsfria och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan och ytterligare information om investerarträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00.

 

 • 2015-04-16, kl. 17.45 – 21.00, kvällsevent, Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Hötorget, Stockholm.

 • 2015-04-23, kl. 18.00 – 20.30, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.

 • 2015-04-24, kl. 12.00, lunchträff, Restaurang Årstiderna, Kockska Huset, Malmö.

   

  För ytterligare information rörande nyemissionen, vänligen kontakta

  Sedermera Fondkommission
  Telephone: 0431-47 17 00
  E-mail: info@sedermera.se

  För mer information om Corline, vänligen kontakta

  Henrik Nittmar, VD
  Telephone: 018-71 30 90
  E-mail: henrik.nittmar@corline.se

Back to overview