March 06th, 2016

Föreslår ytterligare förstärkning av styrelsen

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att vid den kommande årsstämman den 12 april 2016 kommer valberedningen att föreslå Gunilla Ekström till ny ledamot i bolagets styrelse.

Utvecklingen av Corlines heparinprodukter Cytoparin™ för diabetes typ 1 och Renaparin™ för njurtransplantation fortskrider enligt plan. I slutet av 2015 presenterade bolaget resultat från en preklinisk studie genomförd på njurar från gris där resultaten indikerar att Renaparin™ har en mycket bredare användningspotential inom njurtransplantation än vad som tidigare angivits. Detta innebär att marknadspotentialen för produkten fyrdubblas från 1 mdr SEK till 4 mdr SEK. Under 2016 avser bolaget att färdigställa den prekliniska fasen för Renaparin™ och inleda den kliniska prövningen för Cytoparin™. Parallellt pågår arbetet med att utvärdera och utveckla olika in vivo-applikationer inom ramen för Corline Pharma.

Ytterligare kompetens inom läkemedelsutveckling stödjer och accelererar nuvarande utvecklingsplan
Förslaget att bredda styrelsen med djup kompetens inom avancerad läkemedelsutveckling skall ses i ljuset av den plan som Corline har sjösatt för bolagets produktportfölj. Gunilla Ekströms kompetens kommer att öka säkerheten ytterligare i de strategiska val som görs under utvecklingsarbetet samt ge utökat stöd till Corlines långsiktiga strategi mot att bli ett avancerat läkemedelsutvecklingsbolag.

Gunilla Ekström har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsutveckling i AstraZeneca, Orexo och Karolinska Development, där hon med både strategiskt och operativt ansvar för stora utvecklingsteam arbetat med preklinisk forskning och klinisk läkemedelsutveckling. Bland annat har Gunilla lett en utvecklingsorganisation inom AstraZeneca som har tagit ca 15 läkemedelskandidater till kliniska prövningar.

Gunilla Ekström har disputerat vid Karolinska Institutet (KI) inom ämnet medicinsk kemi, erhållit docentur i biokemisk toxikologi vid KI och har där också genomgått läkarutbildning.

Styrelsen kommer att efter förändringen, förutom Gunilla Ekström, bestå av Adam Dahlberg (ordf.), Kerstin Valinder Strinnholm och Lars Sunnanväder.

Adam Dahlberg, ordförande i Corline Biomedical AB:s styrelse, kommenterar
”Jag välkomnar möjligheten att få arbeta tillsammans med Gunilla Ekström. Förutom att utgöra ett starkt komplement till den redan kompetenta styrelsesammansättningen, representerar Gunilla ett mycket bra nätverk inom branschen. Gunillas kunskaper och erfarenheter blir värdefulla för utvecklingen av såväl Renaparin som Cytoparin, men även för de aktiviteter som pågår inom Corline Pharma, d.v.s. utvecklingen av olika in vivo-applikationer.”

 

Back to overview