April 12th, 2023

Corline Biomedical publicerar årsredovisning för 2022

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2022, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: +46 (0)18 71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal medicinteknikbolag i USA och Kanada med betydande försäljningspotential. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

 


Back to overview