February 25th, 2019

Corline Biomedical presenterar på SvD Börsplus Temadag Dubblare

Corline Biomedical AB ("Corline") kommer att presentera sin verksamhet på SvD Börsplus Temadag Dubblare. Presentationen sker kl 16:00 den 5 mars 2019 och kan följas live på https://youtu.be/QZgDAQzHWd4.

För mer information, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview