February 11th, 2021

Corline Biomedical förlänger distributionsavtal med agent i USA för medicinteknik

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har avtalat om att förlänga det existerande distributionsavtalet med sin agent JNT Technologies Inc. gällande distribution av Corlines yta för medicintekniska applikationer, CHS™ på den amerikanska marknaden. Avtalet är icke-exklusivt och gäller fram till sista december 2022.

Enligt avtalet skall JNT Technologies tillsammans med Corline och för Corlines räkning utveckla framtida licenspartners för CHS™-teknologin på den amerikanska marknaden. Ersättning till JNT utgår som en kombination av fast betalning för uppnådda milstolpar, samt rörlig ersättning för intäkter genererade under de inledande faserna i en affär. Parterna har samarbetat sedan i januari 2019 vilket har resulterat i ett flertal kundrelationer för Corline, bland annat det avtal med Imperative Care Inc. för produkter inom stroke-vård som signerades i oktober 2020.

”Vi är mycket nöjda med relationen med JNT och arbetet som gjorts under den nu avslutade kontraktsperioden varför det är naturligt med en förlängning. Vi har lärt känna personerna bakom bolaget genom mångårigt arbete inom branschen och det är en samling mycket kunniga teknik- och affärsutvecklare som är specialiserade på ytmodifiering av medicintekniska implantat”, säger Henrik Nittmar VD i Corline.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.Back to overview