February 28th, 2020

Corline Biomedical AB väljer Redeye AB som Certified Adviser

Corline Biomedical AB ("Corline") har beslutat anlita Redeye AB som Certified Adviser från och med 1 juni 2020.

Redeye AB är en specialiserad rådgivningsfirma inriktad på tillväxtbolag inom Life Science-sektorn i Norden och tillhandahåller en stor mängd tjänster inom detta segment, bland annat verkar Redeye som Certified Adviser på First North Growth Market. Det är i denna egenskap Corline beslutat att anlita Redeyes tjänster.

Corlines nuvarande Certified Adviser, Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, kommer att verka i denna roll fram till den 31 maj 2020.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

 

Back to overview