February 17th, 2023

Corline Biomedical AB: Tecknar samarbetsavtal för CHS™-coatning av bypassgraft med ambition att starta kliniska studier 2023


Corline har tecknat ett utvecklings- och samarbetsavtal med en europeisk leverantör av kärlgrafter för bypassoperationer som används vid kirurgi för patienter med hjärtinfarkt. Avtalet reglerar parternas gemensamma målbild, aktivitetsplaner och ansvar, samt ekonomisk ersättning till Corline. Ambitionen är att starta kliniska försök med den CHS-coatade produkten under innevarande år.

Kardiovaskulära sjukdomar, CVD, står för ca 18 miljoner dödsfall årligen, eller 30 % av det totala antalet och utgör därmed den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Hälften av dessa dödsfall är relaterade till hjärtinfarkter och det genomförs varje år mer än 1 miljon bypassoperationer (CABG) vilket i de flesta fall innefattar att flera kärl är förträngda och behöver opereras. Idag är det enda tillgängliga alternativet att skörda vener från patienten själv och använda som kärlgraft. Detta innebär stora kostnader och stort patientlidande. Dessutom är funktionen på dessa vener många gånger undermålig.

Den europeiska partner som Corline nu tecknat ett samarbetsavtal med utvecklar en off-the-shelf-produkt i ett artificiellt graftmaterial där en kombination med Corlines CHS™-yta skall förbättra utfallet av operationen genom att minska risken för klottbildning i kärlgraften. Målbilden är att utvärdera denna kombination i kliniska försök med start 2023.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”Kardiovaskulär sjukdom är ett av Corlines tre fokusområden för CHS-ytan eftersom vi här ser en mycket tydlig nytta av den prestanda som vi kan erbjuda, i kombination med ett tydligt och stort medicinskt behov. Att vår partner dessutom har kommit långt i utvecklingen och siktar på kliniska försök redan under innevarande år, är en ytterligare positiv del i det nya samarbetsavtalet.”

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.Back to overview