January 27th, 2020

Corline Biomedical AB: Renaparin® presenteras för American Society of Transplantation

Corline Biomedical är som ett av fem bolag inbjudet att presentera på American Society of Transplantations årliga möte om spjutspetsteknologier för transplantation, det så kallade Cutting Edge of Transplantation, Transplant Summit 2020. Presentationen hålles den 5 mars i Phoenix i USA och kommer att fokusera på den kliniska utvecklingen av Renaparin® för njurtransplantation.

American Society of Transplantation (AST) bildades 1982 och består av 4000 medlemmar som professionellt arbetar med transplantationsfrågor i USA och Kanada. AST hanterar frågor som gäller forskning, utbildning, politisk påverkan och organdonation och är den största organisationen i Nordamerika  och allmänt betraktad som den främsta  för transplantationsfrågor.

Cutting Edge of Transplantation, Transplant Summit 2020 fokuserar på den rådande organbristen och belyser tekniker och system som kan underlätta allokering och öka tillgången på transplanterbara organ. En särskild session tillägnas produkter under utveckling som kan bidra till att minska organbristen eller effekten av densamma och det är inom ramen för denna del som Corline kommer att presentera Renaparin®.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
"AST-mötet är en fantastisk möjlighet för Corline att öka kännedomen om Renaparin® bland kirurger, anställda på organisationer som arbetar med organallokering och andra aktörer verksamma inom transplantation på den viktiga Nordamerikanska marknaden. Enligt uppgift kommer mer än 300 deltagare att närvara vid mötet. Att Renaparin®-utvecklingen blir utvald för presentation i detta sammanhang är ett erkännande för Corline."

Renaparin® är i klinisk utveckling för att förebygga ischemi-/reperfusionsskador (IRI) vid njurtransplantation och är designerat som Orphan Drug i EU och USA för transplantation av alla typer av solida organ. Preklinisk utvärdering av effekten av Renaparin®-administration i samband med lungtransplantation har också inletts.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: +46 (0)18 71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

 

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

 

Bilaga

Back to overview