May 26th, 2020

Corline Biomedical AB presenterar på Redeyes Growth Day 2020

Den 2 juni kl 14.00 presenterar Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB? den senaste utvecklingen i bolaget på Redeye. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/growth-day-2020 där presentationen även i efterhand kommer finnas tillgänglig, samt på vår bolagssida i Redeye Universe https://www.redeye.se/company/corline-biomedical.

För mer information, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning
Telefon: 011-32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

Back to overview