October 06th, 2016

Corline Biomedical AB: Presenterar på French-Swedish Life Science Day 2016

Corline Biomedical AB ("Corline") kommer att medverka i och presentera på French-Swedish Life Science Day 2016, som hålles på svenska ambassaden i Paris den 20 oktober.


Det är 3:e gången detta partnering- och investarmöte hålls i Paris och mötet samlar representanter för franska investerare i form av till exempel Sofinnova, Auriga och Edmond de Rotschildt, samt läkemedelsbolag såsom Pfizer, Servier och Pierre Farbre. Tillsammans med svenska Life Science-bolag kommer dagen att ägnas åt att utbyta tankar om förutsättningar för investeringar i innovativa LifeScience-bolag över landsgränser. En del av dagen är också avsatt till möten mellan enskilda parter.

För mer information, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview