August 18th, 2023

Corline Biomedical AB: Potentiell kund i USA upphör med sin verksamhet

Corline tecknade under 2021 Term Sheet med ett mindre Kalifornien-baserat bolag för CHS-modifiering av implantat som utvecklas för behandling av venös insufficiens. Den framtida potentialen uppgavs till 50 MSEK i årlig intäkt. Corline har nu erhållit besked att styrelsen i kundbolaget röstat för att upplösa bolagets verksamhet eftersom huvudinvesterarna ej anser sig har tillräckligt med kapital för att stödja verksamheten. Därmed upphör Term Sheet att gälla och Corline avskriver den framtida intjäningspotentialen. Under 2022 uppgick intäkter från den aktuella kundrelationen till ca 1,1 MSEK av en total försäljning om ca 23,5 MSEK.

Den totala kommunicerade CHS™-relaterade intäktspotentialen för kontrakterade medicinteknikkunder som befinner sig i avancerade utvecklingsfaser (Imperative Care och Kardium) uppgår till minst 200 MSEK i årlig försäljning, med en beräknad nettomarginal om 60 % eller mer. Därutöver arbetar Corline med ett antal kunder i tidigare utvecklingsfaser. Det senaste exemplet är ett europeiskt bolag som fokuserar på bypassgrafter för hjärtinfarktpatienter, en marknad med mer än 1 miljon patientbehandlingar årligen.

Med sitt mycket konkurrenskraftiga erbjudande inom antitrombotiska ytor för medicintekniska applikationer, CHS™, har Corline ambitionen att väsentligt öka kundbasen och intjäningspotentialen från nuvarande nivå. 

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”Vi nåddes av ett tråkigt besked om att vår framtida potentiella kund inom venös insufficiens tvingas lägga ner sin verksamhet. Det är händelser som står utom Corlines kontroll och som operationellt har begränsad påverkan. Vi befinner oss just nu i ett mycket expansivt läge - intäkterna ökar, organisationen expanderar från 9 till 15 anställda de senaste 12 månaderna och data i utvecklingsprojekten stärker vår uppfattning om CHS-teknikens mycket starka position på marknaden. Vi fortsätter att se mycket positivt på vår framtid.”

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.Back to overview