March 21st, 2016

Ändrat datum för årsstämma

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att datum för årsstämma ändras till den 20 april 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 12 april 2016.

Årsstämman flyttas med anledning av administrativa och logistiska skäl. Kallelse till stämman kommer att meddelas inom kort.

 

 

Certified Adviser

 

 

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

 

 

För mer information om Corline, vänligen kontakta

 

 

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se


 

Back to overview