December 16th, 2021

Corline Biomedical AB: Kardium rapporterar om första behandlade patient i klinisk studie i Tjeckien

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) meddelade tidigare att bolagets licenspartner Kardium har erhållit godkännande för kliniska försök med en CHS-coatad version av Globe-systemet i Kanada och Tjeckien. Nu rapporterar Kardium att det första patientfallet genomförts i Tjeckien med lyckat resultat.  

I studien i Tjeckien används CHS™-coatade katetrar för behandling av hjärtarytmier med en ny teknik, så kallad PFA (Pulsative Flow Ablation), som är en teknik där hjärtats signalsystem förändras genom att vävnad utsätts för hög elektriskt spänning istället för som tidigare värme eller kyla.

För mer information om studien och det rapporterade första patientfallet, se separat pressmeddelande på Kardiums hemsida, via https://kardium.com/kardium-news/

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.


Back to overview