February 09th, 2023

Corline Biomedical AB: Kardium-data visar att CHS™-coatad kateter har bättre säkerhetsprofil än konkurrerande alternativ

Under ’AF Symposium 2023’ som hölls den gångna helgen i Boston, USA, redogjorde Thomas Deneke, MD PhD, för data som visar att Kardiums Globe-kateter har en bättre säkerhetsprofil än konkurrenternas alternativ. Dessutom visade Petr Neuzil, MD PhD, ett användarcase från den pågående studien i Tjeckien som demonstrerar användarvänligheten hos produkten.

Data som presenterades under konferensen (Real Time and Prerecorded Case Transmissions – Session III) visar att den CHS™-coatade Globe-katetern hade en incidens av Silent Cerebral Events respektive Silent Cerebral Lesions (SCE/SCL) på under 9 %, medan konkurrenter såsom Boston Scientific (Farapulse, 12 %) och Medtronic (Affera, 10 %) och Johnson & Johnson (Biosense Webster, 21 %) samtliga inrapporterade högre incidens av SCE/SCL. SCE/SCL mäts med MR-teknik 24-72 timmar efter behandlingen och är den biverkan som anses mest central att följa upp för ablationsterapi som bygger på den nya tekniken med pulsativt flöde (PF), då SCE/SCL anses indikera risken för blodproppsbildning av en enskild ablationsterapi.

På konferensen visade också Dr Neuzil en videoupptagning från ett kliniskt behandlingsfall inom den pågående studien i Tjeckien. Här demonstrerades enkelheten och snabbheten i terapimetoden. Dessa egenskaper har tidigare omtalats av Dr Vivek Reddy, MD från Mount Sinai-sjukhuset i New York, USA:

“PVI with the Globe PF System was very easy. I could quickly position the catheter in each pulmonary vein, ensure that the electrodes were in good contact, and then deliver pulsed field energy to isolate each vein safely and rapidly from one position,” kommenterade Dr Reddy sin erfarenhet från den 38 patienter stora studien som genomfördes i Kanada.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”Det är en milstolpe att vi nu får se data på att säkerhetsprofilen på Kardiums produkt inte bara är tillfredställande, utan också bättre än vad konkurrenterna kan uppvisa. Globe-katetern kombinerar en mycket snabbare procedur, nästintill 100 % behandlingseffektivitet och en mer operatöroberoende process med en väldigt god säkerhetsprofil där CHS™-ytan bidrar till att minska risken för trombosbildning när kateterna används. Bilden av att vi har med en revolutionerande produkt att göra klarnar alltmer, vilket ytterligare stärker vår tro på den kommersiella potentialen för Corline i den här applikationen.”

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.Back to overview