May 28th, 2015

Corline Biomedical AB: Godkänt för listning på Nasdaq First North i Stockholm

Corline Biomedical AB ("Corline"), utvecklare av läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation, har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq First North i Stockholm och har idag erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i Corlines aktier beräknas bli den 3 juni 2015.


VD Henrik Nittmar kommenterar

"- I april genomförde vi en framgångsrik nyemission i syfte att kunna arbeta vidare mot våra mål, bland annat att inleda kliniska försök inom diabetes typ 1 under 2015 och inom njurtransplantation under 2016. Nyemissionen gav indikationer på det stora intresse som finns för Corline. Nu är vi redo att ta nästa steg genom en listning av bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm."


Bolagsbeskrivning tillgänglig

Corlines bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk: http://www.corline.se/nyemission


Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.


För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Back to overview