May 18th, 2017

Corline Biomedical AB: Deltar på Erik Penser Banks bolagsdag 23 maj 2017

Corline Biomedical AB ("Corline") kommer att delta på Erik Penser Banks bolagsdag den 23:e maj 2015.

Bolagets presentation sker kl 15.00 då Corlines VD Henrik Nittmar kommer att ge sin bild av bolagets pågående utvecklingsprojekt, kommande milstolpar och marknadsutsikter. Ett fullständigt program för bolagsdagen finns tillgängligt via Penser hemsida (www.penser.se).

För mer information, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview