November 11th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline kommer att presentera på Nordic-American Life Science Conference 2016

Corline Biomedical AB ("Corline") kommer att medverka i och presentera på Nordic-American Life Science Conference 2016  i New York den 30 november - 1 december.

Konferensen är ett forum där amerikanska bolag intresserade av industrella partnerskap och/eller investeringar i innovativa Life Science-bolag från Norden har möjlighet att träffa representanter för sådana bolag som bedöms vara i en utvecklingsfas lämplig för licensieringdiskussioner. På konferensen kommer bland annat medverka representanter från Pfizer Venture Investment, Boehringer Ingelheim Venture Fund, AbbVie Ventures, MVM Life Science Partners, Citigroup, Roche Innovation Center, Bristol-Myers Squibb och många fler. Corline Biomedical har blivit inbjudet att delta och kommer att presentera sina utvecklingsprojekt, dels i plenum, dels för utvalda partners i enskilda möten.

För mer information, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview