September 23rd, 2022

Corline Biomedical AB: CHS™ på BIOMEDevice i Boston 28-29 september

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) kommer att delta som utställare på BIOMEDevice i Boston, USA i nästa vecka. Målet är att öka kännedomen om CHS och knyta nya kundkontakter på den viktiga amerikanska marknaden.

Den amerikanska medicinteknikmarknaden utgör 40 % av de totalt 500 miljarder USD som den globala marknaden för medicinteknik uppskattas omsätta. USA är därför ett naturligt fokus för Corline och några av bolagets viktigaste kunder är bolag med hemvist i landet. För att ytterligare exponera CHS™-erbjudandet på denna marknad kommer Corline att delta på BIOMEDevice i Boston under nästa vecka.

BIOMEDevice samlar mer än 1500 deltagare och över 200 utställare från framför allt östra USA. Såväl ingenjörer, affärsutvecklare och management-personal representerar deltagande leverantörer och kunder på mässan. Gemensamt för dessa är fokus på utveckling och lansering av innovativa medicinteknikprodukter.

Corline Biomedical tillverkar och säljer sin antitrombotiska produkt CHS™ i syfte att förbättra blodkompatibiliteten för medicintekniska implantat och extrakorporal cirkulationsutrustning. Kunder som använder CHS™ har som mål att förbättra funktionen på sin produkt och att minska patientrisken i samband med användandet.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”Boston är en av de viktigaste hubbarna på den amerikanska medicinteknikmarknaden och det är därför naturligt att Corline marknadsför sin fantastiska CHS-teknik till innovativa bolag i regionen. Vi vet att vi har ett mycket attraktivt erbjudande i CHS och BIOMEDevice är ett perfekt tillfälle att hitta matchning mot kundbehov och applikationer där vi ser stor potential.”

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är bolagets Certified Adviser

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.


Back to overview